SLAGPORTAR

En Slagport består av två porthalvor som hänger på gångjärn och öppnas utåt.

Slagporten levereras i trälåda och är försedd med lås och garagerigel vid leverans.

Slagportar (standard) för varma utrymmen

En slagport för varmt garage avpassad för max storlek 3000 bredd x 2400 mm höjd tillverkas normalt med en stomme av fingerskarvade träreglar. I stommen läggs isolering som består av 40 mm frigolit. På vardera sidan om stommen hellimmas 4 mm plywood av en speciell konstruktion som innehåller aluminiumfolie. Utsidan bekläds som standard med stående granpanel som har finsågad yta och är obehandlad. En svart sparkplåt med ventiler monteras på utsidans nedre del och på insidans nederkant fästs en släplist av tjockt gummi. Porten förses med låskista ASSA 565 (låscylinder medföljer ej). Porten monteras i karm och förses med garagerigel. Allt provas in och justeras av våra montörer före leverans.
Om ditt garage är byggt av betong eller tegel och/eller Du vet med dig att ditt varmgarage har dålig luftväxling bör Du välja den alternativa konstruktionen med aluminiumstomme och plåtbeklädd insida som beskrivs för de lite större portarna i nästa stycke.

 

En slagport för varmt garage avpassad för storlek 3050-3500 bredd eller 2450-3500 mm höjd tillverkas med en stomme av fyrkantrör i aluminium. I stommen läggs isolering som består av 40 mm frigolit. Utsidan bekläds som standard med stående granpanel som har finsågad yta och är obehandlad. Insidan bekläds med slät plåt. En svart sparkplåt med ventiler monteras på utsidans nedre del och på insidans nederkant fästs en släplist av tjockt gummi. Varje porthalva bärs upp av tre rejäla gångjärn. Porten förses med låskista ASSA 565 (låscylinder medföljer ej). Därefter monteras porten i karm och förses med garagerigel. Allt provas in och justeras av våra montörer före leverans.

Tillbehör för montering  följer EJ med. Monteringsanvisning förpackas i ventilerna eller på någon emballagebräda.

Som tillval kan kunden själv välja alternativa träslag, mönsterläggningar, behandling av trädetaljer med täcklasyr i valfri kulör samt olika färger på sparkplåten. Profilerad plåt kan även väljas för beklädnad på utsidan.

Kontakta oss för besked om vilka tillval som är möjliga till den port du valt.

  Upp

Slagportar (standard) för kalla utrymmen

En slagport för kallt garage avpassad för max storlek 3000 bredd x 2400 mm höjd tillverkas med en stomme av fingerskarvade träreglar. I stommen läggs isolering som består av 40 mm frigolit. På vardera sidan om stommen hellimmas 4 mm plywood. Utsidan bekläds som standard med stående granpanel och är obehandlad. En svart sparkplåt med ventiler monteras på utsidans nedre del och på insidans nederkant fästs en släplist av tjockt gummi. Varje porthalva bärs upp av tre rejäla gångjärn. Porten förses med låskista ASSA 565 (låscylinder medföljer ej). Därefter monteras porten i karm och förses med garagerigel. Allt provas in och justeras av våra montörer före leverans.

Tillbehör för montering  följer EJ med. Monteringsanvisning förpackas i ventilerna eller på någon emballagebräda.

Som tillval kan kunden själv välja alternativa träslag, mönsterläggningar, behandling av trädetaljer med täcklasyr i valfri kulör samt olika färger på sparkplåten. Profilerad plåt kan även väljas för beklädnad på utsidan.

Kontakta oss för besked om vilka tillval som är möjliga till den port du valt.

  Upp

Mönsterläggning 

  Upp  

Slagport monterad i källargarage. Porten är målad i en NCS-kulör  enligt kundens önskemål. Porten har glas i storlek 940 x 558 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slagport med stående granpanel samt glas.
Slagport med granpanel i mönster Fiskben.

 

 


Slagport med stående granpanel. Avsedd för täckmålning.