Garantier & mottagningskontroll

garanti1garanti1
garanti
På våra vipportar lämnar vi livstids garanti på fjäderbrott, tio års garanti på beslag samt tre års garanti på fabrikationsfel. På slagportar och förrådsdörrar gäller tre års garanti på fabrikationsfel.

Garantiåtagande

​​​​​​​
Alla produkter levereras med en monterings/skötselanvisning. Garantin gäller endast om produkten är monterad fackmannamässigt och underhållen efter våra skötselråd. Monterings/skötselanvisning finns på vår hemsida www.edsbyporten.se. Faktura är tillräcklig som garantibevis. Vi ställer höga krav på de detaljer som ingår i en EdsbyPort. Därför kan vi lämna generösa garantier!

Fjäderbrott - livstid

​​​​​​​
Om ett fjäderbrott skulle inträffa, utan någon yttre påverka, finns ingen begränsning (gäller produkter från 1995 och framåt) vad gäller tiden för garantin. Det är livstid!

Fabrikationsfel - 3 år


EdsbyPorten lämnar 3 års garanti mot fabrikationsfel på våra produkter gällande; bastudörrar, förrådsdörrar, slagportar och vipportar. Detta gäller även behandling (täcklasyr) av panelbelagt dörr/portblad utfört från fabrik. I garantin ingår inte att åtgärda genomblödningar av terpentin efter ytbehandling av furukarmar. Detta fenomen är helt naturligt och i utomhusmiljö finns inget medel som effektivt stoppar denna process

Beslag - 10 år


På de beslag som finns på porten vid leverans från fabrik lämnas 10 års garanti. Förutsatt att vår skötselanvisning har följts. Garantin gäller ej ytbehandling på våra oljade/lackade och laserade produkter. Vi tillverkar dörrar/portar av trä och träprodukter är levande material som rör sig. Dörrar/portar är utsatta och behöver oljas/laseras/ lackas efter en tid. Tidsintervallet avgörs av de yttre förutsättningarna. En träprodukt kräver kontinuerligt underhåll och blir aldrig färdigbehandlad.

Garantin omfattar inte fel eller brist som uppstår vid egen förändring av produkternas funktion, utseende eller konstruktion. Garantin gäller ej vid användning av fogskum. Om man använt skum kan man inte justera karmen med karmskruv, ej heller justera eventuellt montagefel eller tillverkningsfel. Skummet expanderar väldigt mycket när skummet torkar

​​​​​​​Garantin gäller ej om produkterna förrådsdörrar/portar som monteras i fasad utan skyddande konstruktion (tak utskjut) på minst 400 mm. Garantin mot skevhet gäller endast produkter som är behandlade av EdsbyPorten. När behandlingsskada uppstår, åligger det kunden att omgående laga skadan så att vatten inträngning undviks. Om detta inte omgående lagas kan vatten inträngning orsaka svällning och sprickbildning i panelen.

Mottagningskontroll


Kontrollera noga att godset är helt vid leverans. Synliga skador anmäls direkt till transportbolagets chaufför. Transportskador måste anmälas senast 7 dagar efter leverans. Öppna och syna godset även om det skall monteras vid ett senare tillfälle. Anmälan efter dessa sju dagar godkänns ej av transportbolaget och EdsbyPorten AB.