Standardutförande

Så här bygger vi din standardport och dörr

Vipport

Vipporten för varmgarage har en aluminiumstomme med en baksida av vit slät stålplåt. Vår vipport för kallgarage har en stomme av furu med en baksida av furuplywood.

Våra vipportar för uppvärmda garage har som standardutförande utsidan i stående granpanel (klyvsida), karmar i furu, svart sparkplåt med ventiler, monterad släplist och låsmekansim FIX 700 exkl. låscylider.

Slagport

Slagporten för varm- och kallgarage har en träregelstomme som standard. Dessa har en stomme av furu med en baksida av furuplywood. Oisolerade slagportar är uppbyggd av en aluminiumstomme och har ingen baksida. Vill du ha en slagport med aluminiumstomme för varma utrymmen har den en vit slät stålplåtsbaksida.

Slagportarna för uppvärmda garage har utsidan i stående granpanel (klyvsida), karmar i furu, svart sparkplåt med ventiler, monterad släplist, HABO-garageregel och en låskista M4565 exkl. tillbehör (likvärdig ASSA 565). Om slagporten är högre än modul 25 kommer två stycken HABO-garagereglar monteras på porten. Den oisolerade slagporten har en svart sparkplåt utan ventiler och ingen monterad släplist.

Förrådsdörr

Förrådsdörren har en träregelstomme som standard, både för varm- och kallgarage. Stommarna är uppbyggda av furu med en furuplywoodbaksida. En förrådsdörr med aluminiumstomme, för varma garage, har en slät vit stålplåt som baksida.

Våra förrådsdörrars utsida är i stående granpanel (klyvsida) med en svart sparkplåt utan ventiler, karmar i furu, tröskel i furu med slitskena av aluminium och en låskista M4565 exkl. tillbehör (likvärdig ASSA 565).